Tätskikt för parkeringshus

Tätskikt för parkeringshus

Parkeringshus ställer stora krav på mekaniska och kemiska påfrestningar. Regn och kondens, avisningssalter, bränslen och oljor angriper ytor som redan utsätts för fordonsbelastningar. Ramper och uppfarter är särskilt utsatta, liksom fogar och detaljer. Inträngande fukt, föroreningar och spjälkande betong kan påverka byggnadskonstruktionen och därmed också utgöra ett hot mot förarnas och fotgängarnas säkerhet. Triflex-system tätar permanent parkeringsdäck och underjordiska p-hus och uppfyller de högsta kraven på säkerhet, renlighet och kostnadseffektivitet.

Från oss. Till dig. Stora fördelar. Triflex-systemets styrkor:

 • Varaktigt strukturellt skydd mot fukt och föroreningar, Lång livslängd, längre intervall mellan renoveringar och betydande ökning av fastighetsvärdet
 • Snabbhärdande, flytande tätskiktssystem, kortare utförandetider, korta stängningstider, ökad effektivitet
 • Mycket elastisk, dynamisk spricköverbryggning, perfekt bindning mellan skikt, hållbara funktionslösningar som garanterar hög tillförlitlighet
 • Kan appliceras vid temperaturer ner till 0°C. Pålitlig planering och applicering oavsett väderförhållanden och årstid.

Höghållfast, långvarigt skydd. Övre däck:

Övre däck är helt utsatta för väderförhållanden, helt enkelt på grund av deras läge. Temperaturförändringar på över 30 °C på mycket kort tid, direkt solljus, snö och hagel är bara några av de extrema påfrestningar som dessa områden utsätts för. Triflex övre däcksystem är UV- och väderbeständig. Hög kemisk beständighet mot avisningssalt, bränsle och oljor garanteras lika mycket som materialets elasticitet vid låga temperaturer.

 • Skydd mot mekaniska belastningar; UV- och väderbeständig
 • Hög slitstyrka för hållbart strukturellt skydd
 • Värmebeständig: även lämplig för vattentätning under gjutasfalt

 

Hög trafik utan problem. Mellandäck och underjordiska parkeringsplatser:

Invändiga däck är bland de områden som upplever den tyngsta trafiken på en parkeringsplats. De måste vara särskilt slitstarka och motståndskraftiga mot mekanisk påfrestning. Triflex tätskiktssystem ger en bra halkfri beläggning även efter många års användning. Trots detta är alla Triflex-system bara några millimeter tjocka och skapar ett minimum av extra vikt.

 • Kemisk beständighet, skydd mot kontaminering av bränslen och oljor
 • Ytdesign i flertal kulörer för bättre orientering
 • Systemintegrerat detaljtätskikt på sarger, i korsningar och på trottoarkanter

 

Maximalt skydd. Korta stängningstider. Ramper, spiralramper och uppfarter:

Ramper, spiralramper och uppfarter är några av de områden i ett parkeringshus som utsätts för extrema mekaniska belastningar. Korta stängningstider är särskilt viktiga vid renovering för att minimera affärsbortfall. Triflex erbjuder systemlösningar som tål höga mekaniska belastningar och som uppfyller kraven för ytor med hög trafikvolym. Parkeringshuset kan användas igen efter bara några timmar tack vare snabb härdning.

 • Snabb renovering möjliggör korta stängningsperioder
 • Sömlös säkerhet för fogar, där sprickor uppstår och i övergångar
 • Heltäckande fleeceförstärkning för vattentätning av parkeringsdäck, ramper och uppfarter
 • Värmeelement för snö-/isfria uppfarter