Golvbesiktning

Som VD för Sveriges ledande golvtillverkare Flowcrete under flera år har jag en god erfarenhet av hur ett installerat härdplastgolv skall se ut. Det finns många olika typer av golvsystem att välja på och det gäller att golvet klarar de krav som verksamheten i byggnaden ställer. När fel uppstår kan det bero på ett flertal faktorer. Det kan vara fukt från underlaget, kontaminerad betong som förhindrar vidhäftning, för svagt underlag för belastningen m.m. Men det kan även bero på att golventreprenören inte fått till appliceringen på ett riktigt sätt. Detta är svårt att i efterhand avgöra orsaken vilket ofta leder till en reklamation. Jag kan värdera om golvets utseende och även socklar samt andra detaljlösningar är acceptabelt gjorda och kan vara behjälplig i tänkbara orsaker till t.ex. vidhäftningsbrott eller blåsor i beläggningen.

Att tänka på

Förarbete

Vid golvläggning är förarbetet väldigt viktigt liksom alltid när man vill få ett bra resultat. Innan läggning skall underlaget alltid bearbetas mekaniskt. Normalt använd diamantslipning med anpassade segment för underlaget. Man kan även blästra om man behöver öppna upp underlaget mer än vad en slipning klarar av. om man har missat i förarbetet så är risken stor att beläggningen lossnar eller spricker.

Primering

För att beläggningen skall få ett bra fäste på underlaget är det viktigt att välja rätt primer. Det finns olika primers för olika förhållanden, både vattenbaserade- men även 100%-iga primers

Beläggning

Beläggningen väljs utefter vilka krav och belastningar golvet skall utstå under sin livstid. Det kan vara tung trafik, kemisk belastning, vatten eller hög värme. Väljs fel beläggning, som i andra förhållanden är ett strålande val, är risken stor att det blir problem framöver.

Ytskikt

Man skall vara klar över att installation av ett härdplastbaserat fogfritt massagolv är ett hantverk. Det kommer inte att vara som en matta som man rullar ut, utan man får acceptera små olikheter i struktur, färg och utseende.

 

 

Ica butik med bild på frysdiskar samt kyl med betoning på golvet
2 män som utför golvläggnning

Beläggningsvarianter

Målning

Måling består oftast av en vattenbaserad epoxifärg som appliceras i två skikt på totalt ca 175 µm. Används där det är lätt trafik och man ser betongstrukturen genom målningen.

Tunnskiktsbeläggning

Tunnskiktsbeläggning eller tjockfilmsmålning som det även kallas är en beläggning på0,4-1,0 mm bestående av 100% oftast epoxi eller polyurethan. Används där man vill få ett bätrre slitskydd än vad en målning kan klara.

Beläggning

En beläggning är alltid mer än 1,0 mm mm tjock. Den kan vara uppbyggd av epoxi, MMA ( Metylmetakrylat i dagligt tal kallat akryl) eller polyurethan. Här har man verkligen möjlighet att anpassa beläggningen till de krav som verksamheten har. Beläggningen döljer små avvikelser i golvet men följer golvets lutning. 

Fler tjänster än golvbesiktning

icon för statusbesiktning med ett hus samt ett förstoringsglas i mitten

Överlåtelsebesiktning

Vill du besiktiga ett hus inför försäljning eller är du spekulant på ett hus som du vill få besiktigat inför ett köp klickar du här.

Symbol för lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

Är du en beställare som vill få ditt härdplastgolv/ fogfria golv besiktigat klickar du här.

Icon för lägenhetsbesiktning med ett block av punkter ibockat av en penna.

Statusbesiktning

Läs mer om badrumsmoduler från Sterchele Group.

Kontakta oss